Over Benkadi

Benkadi is een strategisch partnerschap tussen organisaties uit het Noorden en het Zuiden. De inwoners van vier Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali, worden betrokken bij beleidsvorming, planning en uitvoer van activiteiten met betrekking tot het omgaan met klimaatverandering in hun land. Benkadi betekent ‘samenwerken in dezelfde richting’. 

Het Benkadi-project is bijzonder omdat er van begin af aan voor gekozen is het leiderschap bij de lokale partners te laten. De kracht, cultuur en creativiteit van de lokale partners wordt zo optimaal uitgedaagd en benut. Zuidelijk leiderschap is de kracht van dit project. De Zuidelijke directie moet natuurlijk voldoen aan de standaarden die het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt.

Ook de organisatie van financiële middelen is in het Zuiden georganiseerd, namelijk doormiddel van een onafhankelijk Financial Shared Service Center. Zij organiseert, controleert en rapporteert. 

Ieder land een eigen accent 
Elk van de vier landen heeft een eigen problematiek en daarom leggen we verschillende accenten. Het overkoepelende probleem is dat steeds meer mensen worden geconfronteerd met extreme armoede als gevolg van klimaatverandering. Met dit project geven we de ‘gewone mensen’ een stem richting de politiek. Daarbij richten we ons ook nadrukkelijk op vrouwen, jongeren en gehandicapten. 

Veranderende leefomgeving
Klimaatverandering zorgt ervoor dat de leefomgeving van inwoners van Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali verandert. Dit gebeurt door globale, maar zeker ook door lokale klimaatverandering. Bijvoorbeeld door ontbossing en door het gebruik van chemicaliën bij goudwinning. Dit alles maakt het voor de lokale gemeenschappen steeds moeilijker om in hun levensonderhoud te voorzien, aangezien ze erg afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen. Veel inwoners van deze landen zijn boeren. Grotere wisselingen in regenval hebben een negatief effect op hun oogst.