Benkadi Ivoorkust

De Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI), opgericht in 2005, is een toppunt van apolitieke, seculiere, niet-regionale, niet-raciale en non-profitorganisaties waarvan het algemene doel is om politieke, economische en sociale processen te beïnvloeden. -zijn van de bevolking die in Ivoorkust woont. Haar missie is dan ook gericht op het bevorderen van de rechtsstaat, goed bestuur, mensenrechten, participatieve en inclusieve democratie.

De CSCI en vier NGO-platforms uit de West-Afrikaanse subregio, namelijk het Public Action Citizen Control Platform (PASCIB) in Benin, het National NGO Consultation Secretariat in Mali (SECO-ONG) en het Permanent Secretariat of NGOs (SPONG) in Burkina Faso voert, in samenwerking met de Nederlandse organisatie Woord en daad, het programma "BENKADI" uit, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland voor een periode van 5 jaar.

In Ivoorkust heet het Benkadi-project: Advocacy-project voor de verbetering van het overheidsbeleid inzake klimaatverandering om kwetsbare bevolkingsgroepen te verzachten en aan te passen aan de effecten van kusterosie en aantasting van beschermde gebieden”.

De strategische doelstelling is het verbeteren van de weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de gevolgen van klimaatverandering, met name vrouwen, jongeren en mensen met een handicap. Het project houdt rekening met de verbetering van de openbare ruimte in het land in termen van dialoog met de overheid.

In Ivoorkust richt het project zich op twee hoofdthema's: - beperking van en aanpassing aan de effecten van kusterosie van de lokale bevolking in het zuiden van het land; - Het behoud van 7 belangrijkste beschermde gebieden met extensieve landbouw in het district Abidjan en in de volgende 10 regio's: Tchologo, Bounkani, Hambol, Marahoué, Tonkpi, Cavally, Guémon, Bafing, Worodougou en Grands Ponts    

Hoofddoelen

  • Les communautés vulnérables, notamment celles vivants sur le cordon littoral ou à proximité des aires protégées ; les organisations de femmes, de jeunes, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les personnes en situation de handicap (PSH), les pêcheurs, les mareyeuses, les personnes travaillant dans l’agro-industrie et le tourisme, et le BTP, etc.

Partners