Benkadi Nederland

Een van de beleidsthema’s van Woord en Daad is gericht op klimaatweerbaarheid voor de allerarmsten. De komende jaren willen we ons richten op het aangaan van samenwerkingen tussen gemeenschappen om te leren omgaan met klimaatverandering.

In het Benkadiproject richten we ons op het versterken van de positie van kwetsbare groepen en gemeenschappen in Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali als het gaat om de effecten van klimaatverandering. Ook streven we naar gelijke toegang voor deze groepen en gemeenschappen tot rechten, mogelijkheden en kansen om weerbaar te zijn tegen klimaatverandering.

In samenwerking met overheden, lokale gemeenschappen en de particuliere sector voeren we concrete acties uit om de achteruitgang van ecosystemen te verminderen zoals ontbossing, kusterosie en vervuiling door goudwinning. Het doel is om de achteruitgang om te draaien tot een vooruitgang.

Zuidelijk leiderschap
Vanuit Woord en Daad is Lourens van Bruchem projectleider voor het Benkadi-project. Van Bruchem: ’Dit project wordt vooral geleid door de mensen in het Zuiden. Ieder land heeft een eigen problematiek, we leggen dan ook verschillende accenten. Maar iedereen heeft eten nodig en daarvoor is voldoende vruchtbare aarde nodig. Steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met extreme armoede als gevolg van (lokale) klimaatverandering. We willen de ‘civil society’ een stem geven richting hun overheden!’

Subsidieaanvraag
SPONG, een belangrijke partnerorganisatie van Woord en Daad uit Burkina Faso, droomde van verandering: een landelijke betrokkenheid van de bevolking creëren bij programma’s rondom klimaatverandering. Omdat het democratisch gehalte in enkele van deze landen echt onder druk staat, stelt dat hen meteen voor een stevige uitdaging: hoe doe je dat dan? Woord en Daad hielp SPONG, samen met het West-Afrikaans consortium ‘Benkadi’ (‘samen voor het goede doel’) uit Benin, Ivoorkust en Mali, een aanvraag te doen bij het Power of Voices fonds van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het West-Afrikaanse eigenaarschap bij deze aanvraag is uniek; Woord en Daad is de enige Nederlandse ngo die in dit consortium deelneemt.

We zijn dankbaar dat de Nederlandse overheid de aanvraag voor vijf jaar heeft goedgekeurd en daarmee de financiering van het project mogelijk maakt. 

 

Partners