Benkadi Mali

Het Benkadi programma is een West-Afrikaans initiatief van het maatschappelijk middenveld om de effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van klimaatverandering te verbeteren en de gevolgen te verminderen. Benkadi is een samenwerkingsverband tussen vier West-Afrikaanse NGO-platforms en de Nederlandse NGO, Woord en Daad.

In Mali wordt het Benkadi-programma uitgevoerd door het Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali (SECO-ONG/Mali).

Doelstelling van het Benkadi-programma in Mali:

Lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en verenigingen in de 24 lokale gemeenten van het interventiegebied van het programma helpen om effectief deel te nemen aan de integratie van klimaatverandering in het beleid en de programma's voor economische, sociale en culturele ontwikkeling. Het programma controleert en evalueert ook het beleid en zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen.

Het programma steunt lokale overheden, de particuliere sector en lokale gemeenschappen, waaronder vrouwen, jongeren en gehandicapten, om deel te nemen aan de opzet, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid en programma's voor duurzaam landbeheer.

Prioriteiten van het Benkadi-programma in Mali:

  1. Inclusieve besluitvorming over het klimaat
  2. Uitbreiding van goede werkmethoden op het gebied van duurzaam landbeheer


Interventiestrategieën:

  1. Actieonderzoek – Studies – Bewijsvoering;
  2. Bewustmaking en capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties en burgers;
  3. Lobbyen en belangenbehartiging bij de overheid en in de particuliere sector;
  4. 4Versterking van bestuur en participatieve besluitvorming.


Werkterrein van het programma in Mali

Het Benkadi-programma wordt in Mali uitgevoerd in 24 gemeenten in de drie regio's Dioila, Bougouni en Koulikoro.

Het Benkadi-programma werkt rechtstreeks samen met de beoogde gemeenschappen via acht NGO-partners van het SECO-NGO platform in Mali.

Partners