Jongeren gemobiliseerd in de strijd tegen klimaatverandering

Story

Om de acitviteiten goed uit te kunnen voeren, wordt het Benkadi-project ondersteund door de Nationale Coördinator Jeugd voor Milieu en Klimaat (CONAJEC). Wat de coördinator van deze strategische partner, Aboubacar Lougué, betreft is de toekomst van het klimaat de verantwoordelijkheid van de jongeren. Zij zullen in de nabije toekomst de zware prijs betalen voor de achteruitgang van het klimaat. Om meer te weten te komen over zijn inzet voor het klimaat, ontmoetten we hem op 14 oktober 2022 in het Bangreweogo National Park, de groene long van de stad Ouagadougou.

"De wereld staat in brand, het is nu niet de tijd om ons zorgen te maken over zaken van minder belang." Deze uitspraak van Teresa van Avila uit de 16e eeuw is vandaag meer dan actueel. De omgeving staat in brand. Dat is ook de visie van Aboubacar Lougué, als het gaat om de aantasting van ons ecosysteem en de klimaatverandering in Burkina Faso en de rest van de wereld. Dit bewustzijn is de rode draad van zijn betrokkenheid bij verschillende nationale en internationale platforms. Hij is onder meer lid van het YOUNGO-platform, de jongerenafdeling van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC). "Ons is gevraagd deel te nemen aan het coördinatieorgaan op internationaal niveau, zodat wij onze bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de debatten over het milieu op mondiaal niveau", vertrouwt hij ons, niet zonder trots, toe.

Hij vertelt dat zijn betrokkenheid bij nationale organisaties een belangrijke factor is geweest bij zijn aanstelling in internationale organen over klimaatkwesties. "Ik coördineer zowel de milieuorganisaties in het eerste district van Ouagadougou als het netwerk van milieu- en klimaatjongerenorganisaties in Burkina Faso ," zegt hij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij lid is van het Afrikaanse jongereninitiatief voor klimaatverandering in West-Afrika. Dit initiatief organiseerde verschillende continentale jongerenbijeenkomsten. Maar zoveel verplichtingen maken van Lougué nog geen tevreden jongere. "Na te hebben bijgedragen aan het activeren van jongeren op continentaal en internationaal niveau, vonden we het nodig een onafhankelijke organisatie op te richten om niet alleen door te gaan met de mobilisatie en capaciteitsopbouw van jongeren, maar ook verder te gaan in het beïnvloeden van overheidsbeleid door middel van belangenbehartiging. In dit perspectief is de Nationale Coördinatie van Jongeren voor Milieu en Klimaat (CONAJEC) geboren. De organisatie wil bijdragen aan duurzame mobilisatie van jongeren op het gebied van milieu en klimaatverandering, zodat zij jonge rolmodellen worden. De door CONAJEC gebruikte actiemiddelen zijn hoofdzakelijk capaciteitsopbouw en lobby en impactacties zoals herbebossing en openbare conferenties. CONAJEC heeft de organisatie van de "COP in My City", een alternatieve COP als opmaat voor de COP 22, op zijn naam staan, waarbij jongeren uit 20 Afrikaanse landen in de hoofdstad van Burkina Faso bijeenkwamen. "Bij deze alternatieve COP hebben 200 jongeren op de uitnodiging gereageerd", zegt Aboubacar Lougué.

Deze mini-COP werd door sommigen als een goed initiatief beschouwd en kreeg de goedkeuring van de organen van de Verenigde Naties die, gezien de deskundigheid van CONAJEC, het als een geloofwaardige bijeenkomst beschouwden. Het hoofd van CONAJEC legt uit dat de organisatie naast deze bovengenoemde activiteit sinds 2016 de nationale jeugdconferentie over het klimaat houdt: een bijeenkomst om jongeren te blijven bevragen en bewust te maken van hun onmisbare rol in de strijd tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.

Het is dan ook in het licht van deze rijke ervaring dat CONAJEC werd gekozen als partner in het Benkadi/Burkina-project. "We waren aangenaam verrast te merken dat de jeugd een belangrijke plek krijgt bij de uitvoering van het Benkadi Burkina Faso project. Wij zijn er dan ook trots op betrokken te zijn bij dit belangrijke West-Afrikaanse project, dat goed aansluit bij de doelstellingen van CONAJEC", aldus Aboubacar Lougué. Vanaf het begin van de uitvoering van het project heeft CONAJEC zich volledig ingezet voor de verwezenlijking van de toegewezen doelstellingen. "We hebben met succes 200 jongeren getraind op het gebied van klimaatleiderschap", legt Aboubacar Lougué uit. Hij voegt eraan toe dat in Banfora 100 jongeren en in Ouagadougou meer dan honderd jongeren zijn opgeleid.

Naast deze opleiding voor jongeren werden ook de capaciteiten van 46 mijnwerkers versterkt. Volgens de CONAJEC-coördinator waren deze sessies niet alleen een basisopleiding, maar ook capaciteitsopbouw voor de betrokkenen. Het doel is bewustwording van het gevaar van het gebruik van chemische stoffen zoals kwik en cyanide, voor levende wezens en voor de natuur. Een van de eerste gevolgen is de aantasting van de biodiversiteit. Deze capaciteitsopbouw werd uitgevoerd in samenwerking met het Agence Nationale d'Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi -mécanisées (ANEEMAS). Vervolgens hebben de ambachtelijke mijnwerkers zich er formeel toe verbonden nieuwe milieuvriendelijke werktechnieken toe te passen. Dit is des te belangrijker omdat de oude praktijken het gebruik van verboden chemicaliën omvatten. In het kader van het project Benkadi Burkina zijn ook studiereizen gepland, met het oog op het bekijken van reeds toegepaste goede praktijken. In zijn commentaar op het Benkadi Burkina project is het hoofd van CONAJEC blij met het project en waardeert hij de nobele ambities ervan. Hij verwelkomde ook de verschillende manieren die worden gebruikt om de bevolking een dynamiek van klimaatveranderingsbestendigheid bij te brengen.  De jongeren van CONAJEC herinneren aan de woorden van de huidige secretaris-generaal van de VN, António Guterres: "Mijn generatie is er tot nu toe grotendeels niet in geslaagd om rechtvaardigheid te bevorderen en de planeet te behouden. Uw generatie moet ons verantwoordelijk houden voor deze situatie, zodat we de toekomst van de mensheid niet verraden."

De Victor Komondi
Expert Communication et Plaidoyer
Projet Benkadi Burkina Faso
Mail : victorkom@gmail.com

Gallery

Related stories

Renforcer l’autonomie économique des femmes au Burkina Faso : Une formation transformative pour l’avenir

𝑫𝒆𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒓𝒆d𝒆𝒗𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒆́: 𝑩𝒆𝒏𝒌𝒂𝒅𝒊 𝑩𝒖𝒓𝒌𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒍’𝒂𝒎𝒃𝒂𝒔𝒔𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒚𝒔 𝑩𝒂𝒔 𝒂𝒖 𝑩𝒖𝒓𝒌𝒊𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒔𝒐

Engagé pour un avenir durable : Le témoignage de Rasmané OUEDRAOGO

Location