Benkadi versterkt NGO's: lees het artikel in Maili Tribune

Story

Benkadi Mali organiseerde een training van trainers over inclusief klimaatbeheer en duurzaam landbeheer.

Benkadi is een initiatief van een platform van vier organisaties, waaronder de Séco-NGO van Mali, SPONG van Burkina Faso, PASCiB van Benin en CSCI van Ivoorkust. Volgens Diallo Ibrahim, voorzitter van de Raad van Bestuur, is het de ambitie van het Benkadi Consortium om de burgerparticipatie te verbeteren door een sterk en dynamisch maatschappelijk middenveld te creëren, dat samenwerkt om het overheidsbeleid inzake klimaatverandering te beïnvloeden. Dit in het licht van SDG 13 en aanverwante SDG's, zowel op nationaal niveau als in de West-Afrikaanse subregio.

Om deze activiteiten uit te voeren, moeten de partijen een aanpak voor volwasseneneducatie hanteren die participatief is en als methodologische basis dient voor de uitvoering van het geplande programma voor capaciteitsopbouw. Met name wat betreft het ontwerpen van opleidingsmodules en het faciliteren daarvan over de door het Benkadi-project geselecteerde thema's. De belangrijkste thema's die voor deze fase van het Benkadi-project zijn geselecteerd, zijn: integratie van klimaatverandering in de lokale planning, met inbegrip van de nationaal vastgestelde bijdrage (NDC); gender en integratie; verdediging van de mensenrechten; COVID19-pandemie ; conflictpreventie en -beheersing; belangenbehartiging en lobbying; analyse, toezicht op het overheidsbeleid en controle door de burger en ten slotte innovatieve technieken en technologieën voor aanpassing aan klimaatverandering, met inbegrip van duurzaam landbeheer.

Bintou Diawara

Lees het artikel op pagina 6 

Related stories

Commune rurale de Sido Benkadi Mène le plaidoyer

Le programme Benkadi mène le plaidoyer à Keleya

Dissémination des textes de Loi et de la CDNdans la commune rurale de Wassoulou Ballé, Cercle de Yanfolila, Région de Bougouni.

Location